Τραυλιάτα Αργοστόλι
Κεφαλονιά

tel.: +30 6944777917 /

mail: