Εικόνα

Ο φωτισμός πρέπει επίσης να είναι σωστά μελετημένος, όχι μόνο για να μην ενοχλεί αλλά και για να δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα. Μπορούμε να σας παραπέμψουμε στους ειδικούς που θα φροντίσουν να είναι άρτια η βραδιά σας.