Προκαταβολές /Όροι Πληρωμής

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται  με βάση των αριθμό των

καλεσμένων που εσείς μας δίνετε σαν πιθανό, η αλλαγή αυτού του

αριθμού άνω των 50 ατόμων μπορεί να επιφέρει και αντίστοιχη

αλλαγή της τιμής.

Με την επιβεβαίωση της κράτησης, καταβάλλεται το 30% του

συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού, 20 ημέρες πριν την

εκδήλωση καταβάλλεται το 40% του συνολικού ποσού.

Η εξόφληση του υπολοίπου (30%) θα γίνει την πρώτη εργάσιμη

ημέρα μετά την εκδήλωση

Εγγύηση ατόμων

Για όλες τις εκδηλώσεις,  θα πρέπει να  μας ενημερώνεται για τον

αριθμό των ατόμων που θα παρευρεθούν  14 ημέρες πριν την

εκδήλωση. Αυτός ο αριθμός θα θεωρείται και η εγγύηση για την

έκδοση του τιμολογίου ή της απόδειξης και δεν μπορεί να μειωθεί.

Η χρέωση θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τον εγγυημένο αριθμό

ατόμων ή τον αριθμό των παρευρισκομένων εάν αυτός υπερβαίνει

την εγγύηση.

Χρεώσεις παιδιών:

Παιδιά έως  10 ετών χρεώνονται το 30% της τελικής τιμής