Εικόνα

Το φαγητό πρέπει πάντα να φτάνει στον τόπο της δεξίωσής σας με τον πλέον άψογο τρόπο.

Η σωστή τοποθέτηση και διατήρησή του διασφαλίζεται με τη χρήση φορητών φούρνων και ειδικών box μεταφοράς, ενώ η σωστή του θερμοκρασία διατηρείται χάρη στα ισοθερμικά μας.

Η φόρτωση των προϊόντων μας γίνεται σε ειδικά διαρρυθμισμένους χώρους των φορτηγών και, όταν απαιτείται, μέσα σε ανοξείδωτους θερμοθαλάμους.

Η μεταφορά των φαγητών και των ποτών γίνεται με τα ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία που είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες και περιοδικά ελεγχόμενα από την εταιρία που μας πιστοποίησε και μας δίνει επάρκεια κάθε χρόνο.

Η άρτια τοποθέτηση, συντήρηση και μεταφορά εγγυόνται την απόλαυση του φαγητού σας όπου κι αν βρίσκεστε!